Бо тоҷикӣ 
 На русском 
 In English 
Почта Факултетҳо Кафедраҳо Суратҷода Шӯрои диссертатсионӣ Аккредитатсия Муқовимат бо коррупсия Об барои рушди устувор Ҷадвали дарсӣ Лоиҳаи "Рушди таҳсилоти олӣ"

Роҳбарияти донишкада

Муовини ректор оид ба таълим

Муовини ректор оид ба таълимНому насаб: Cандалов Ҳакимбек Абдулалимович

Унвони илмӣ: номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент


Вазифа ва ҷои кори ҳозира: Муовини ректор оид ба таълим


Номи пурраи рисолаи номзадӣ: «Асосҳои назариявии бехатарии берунииқтисодӣ дар шароити иқтисоди кушод ва гузариш (дар мисоли ҶТ)»
Номи китобҳои чоп шуда бо сабти сол ва ҷои нашр:


-Маҷмӯи масъалаҳо доир ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва низоми молиявию бонкӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе-2017. 210с.
- Бехатарии берунииқтисодии Ҷумҳурии Точикистон: назария ва практика. – Душанбе “Ирфон”:, 2018. – 137с. (Монография)
- Фаъолияти бонкӣ (Васоити таълимӣ) Душанбе – 2019, 340 с.
- Амалиётҳои бонкӣ (китоби дарсӣ) - Душанбе: 2020. – 320с.Номгӯи мақолаҳои илмӣ:


1. «Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономический рост Республики Таджикистан» // Вестник Института экономики Таджикистана (научный журнал). Душанбе. – 2007г. - 2008. –№ 7. 0,3 п.л. 

2. «Роль валютно-финансовой политики в обеспечении экономической безопасности» // Материалы республиканской научно-практической конференции. Таджикского национального университета. Душанбе. 2007-2008. 0,5 п.л. 

3. «Валютная политика как фактор экономической безопасности» Вестник Института экономики Таджикистана (научный журнал). Душанбе. – 2008-2009.-№ 8. 0,7 п.л. 

4. «Социальная безработица как показатель экономической безопасности». Вестник Института экономики Таджикистана (научный журнал). Душанбе. – 2009-2010.-№4. 0,6 п.л. 

5. «Роль внешнеэкономической безопасности в мировой экономике» Вестник Института экономики Таджикистана (научный журнал). Душанбе. – 2009-2010.-№ 6. 0,6 п.л. 

6. «Проблемы и этапы формирования внешнеэкономической безопасности Таджикистана» Комитет молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан. Душанбе. - 2011г. 0,5 п.л. 

7. «Соотношение между открытой и безопасной экономикой Таджикистана». Института экономики Таджикистана (научный журнал). Душанбе. – 2011-.№ 6. 0,8 п.л. 

8. «Макроэкономический анализ показателей внешнеэкономической безопасности Республики Таджикистан в условиях открытой экономики». Материалы научно-практической республиканской конференции «Государственное регулирование экономико-финансовых отношений в условиях развития инновационных процессов и межкультурно-региональных коммуникаций». Душанбе. – 2012г. -0,5 п.л. 

9. «Экономическая безопасность Республики Таджикистан и обеспечение интеллектуального капитала на рынке труда» Финансовая реформа за 20 лет независимости Республики Таджикистан. Научно-исследовательский институт «Финансы» при Министерстве финансов Республики Таджикистана ТИФ. Душанбе. – 2011г. 0,8 п.л. 

10. «Проблемы внешнеэкономической безопасности Таджикистана в мировой экономике». Известия Академии Наук Республики Таджикистан//: отделение общественных наук№6. Душанбе. – 2011г. – С. 64-67. 0,6 п.л 

11. «Государственная стратегия обеспечения внешнеэкономической безопасности Таджикистана». Вестник Педагогического университета № 1 (44). Душанбе. 2012г. – С. 425 0,8 п.л. 

12. «Анализ факторов финансовой безопасности как элемента внешнеэкономической безопасности Таджикистана» Вестник Педагогического университета№1 (44). – Душанбе. - 2012г. – С. 4310,9 п.л. 

13. «Исследование проблем и концептуальных основ формирования внешнеэкономической безопасности Таджикистана в современных условиях» Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Душанбе. – 2012г. - № 21,1 п.л Кризисные ситуации в предприятиях: женской и мужской стиль управления Материалы республиканской научно-практической конференции. Фонд им. Фридриха Эберта Душанбе -2014. 0,3 п.л. 

14. «Арзёбии ҳолати бехатарии иқтисоди берунаи ҶТ дар шароити иктисоди кушод». Маводҳои конфронси илми-амали Ҷумҳуриявӣ Душанбе 10 ноябри 2015. 0,5 ҷ. ч. 

15. «Суръати гардиши пул ҳаҷми пул ва таъсири он ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ». 19.12.16с ДМИТ, 0,5 ҷ.ч. 

16. «Гардиши пул ва таъсири он ба руди иқтисодиёт». Моҳи май соли 2017. Маҷалаи Вазорати молияи ҶТ №5 (128) 0,5 ҷ.ч. 

17. «Муаммоҳои пулию карзи ва таъсири онҳо ба иқтисодиёти ҶТ» (тезис Конфронси илмӣ-назариявии ДМИТ) 2017. 0,5 ҷ.ч. 

18. «Коҳишёбии талаботи аҳолӣ ба қарз тибқи меъёри захираҳои ҳатмӣ». 7декабри соли 2017 ДМИТ. 0,4 ҷ.ч. 

19. «Муаммоҳои сиёсати пулию карзи ва таъсири он ба низоми бонкӣ» 28 октябри соли. 2017 ДМИТ. 0,5 ҷ.ч. 20. “Ҳамкориҳои гуногунҷабҳаи Тоҷикистону Ӯзбекистон дар партави ташаббусҳои созандаи сарони ду давлат”. Мақола (Вокуниш) Маҷалаи ДМИТ №15 (106) 1,25 ҷ.ч. 

21. «Основные пути формирования потоков финансовых ресурсов в коммерческих банках Таджикистана» // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей международной научно-практической конференции.–Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». –2019. Стр. 25. 

22. «Основные предпосылки развития цифровой экономики в Республике Таджикистан» // Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба эълон гардидани ҳадафи чоруми миллӣ “Саноатикунонии босуръати кишвар” (28-29 июни соли 2019-Кӯлоб).Саҳ 126. 

23. “Нақши сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон” конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Масоили мубрами идоракунии молияи давлатӣ: ҷанбаҳои миллӣ ва минтақавӣ» ба муносибати 95-солагии Вазорати молияи ҶТ ДДМИТ. 

24. «Участие в интеграционных процессах как фактор обеспечение внешнеэкономической безопасности Республики Таджикистан» Паёми ДДМИТ №3 (18) 2019. 

25. «Асосҳои институтсионалии рушди захираҳои қарзӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ» Паёми ДДМИТ №4 (19) 2019.Шарҳи мухтасари ҳол:


Зодаи ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон. Соли 2006 Донишкадаи андоз ва ҳуқуқи Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси андозва андозбандӣ бо дипломи аълочӣ хатм намуд. Фаъолияти меҳнатиашро аз соли 2006 дар кафедраи назарияи иқтисодии Донишкадаи иқтисодии Тоҷикистон оғоз намудааст. То соли 2011 дар вазифаҳои ассистент, муаллими калони кафедраи назарияи иқтисодӣ Донишкадаи иқтисоди Тоҷикистон фаъолият дошт. 17 ноябри соли 2012 рисолаи номзадӣ ҳимоя намуд. Солҳои 2014-2018 дар вазифаи мудири кафедраи фаъолияти бонкии Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва солҳои 2018-2020 дар вазифаи декани факултети молия ва қарзи ҳамин донишгоҳ фаъолият намудааст. Аз 14-уми январи соли 2020 муовини якум, Муовини ректор оид ба таълими Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон таъйин шудааст. Муаллифи беш аз 25 асарҳои илмию методӣ аст. Оиладор, соҳиби 2 фарзанд мебошад.