Бо тоҷикӣ 
 На русском 
 In English 
Почта Факултетҳо Кафедраҳо Шӯрои диссертатсионӣ Аккредитатсия Муқовимат бо коррупсия Об барои рушди устувор Ҷадвали дарсӣ "Рушди таҳсилоти олӣ" Erasmus+/DigEco

ХИДИРАЛИЕВ РУСТАМ ЗУЛФАЛИЕВИЧ

ХИДИРАЛИЕВ РУСТАМ ЗУЛФАЛИЕВИЧ

 

 

 

 

Санаи ҷойгиркунии автореферат  26.08.2020с.
Қарор оиди қабули диссертатсия ба ҳимоя  Интишор 26.08.2020
URL- суроғаи видеонамоиши ҳимоя  
  Хулосаи ташкилот (кафедра)  Интишор 26.08.2020
Намуди диссертатсия рисолаи номзадӣ   
Ному насаби унвонҷӯ Хидиралиев Рустам Зулфалиевич
Номи диссертатсия ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ
Рамзи ихтисоси илмӣ 08.00.10 – Молия, гардиши пул ва қарз
Соҳаи илм илмҳои иқтисодӣ
Рамзи Шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА-051
Муассиса ДДМИТ
Аризаи унвонҷӯ  
Аризаи унвонҷӯ  Интишор 25.05.2020
Матни диссертатсия  Интишор 26.08.2020
Автореферат (бо ду забон)  Интишор 26.08.2020
Хулосаи комиссияи ташхис  Интишор 26.08.2020
Эълон дар сомонаи КОА ҶТ  Хидиралиев Рустам Зулфалиевич
Натиҷаи ҳимоя  Қарори Шӯрои диссертатсионӣ
 Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ
Маълумотнома  
Тақризи мушовири илмӣ  
Маълумот дар бораи мушовири илмӣ  
Тақризи роҳбари илмӣ  Интишор 21.09.2020c.
Маълумот дар бораи роҳбари илмӣ  Қодирзода Диловар Баҳридин., доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тақризи муқарризон  Тақризи муқарризи расмии I
 Тақризи муқарризи расмии II
Маълумот дар бораи муқарризон  Комилов Сироҷиддин Ҷалолиддинович доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисод ва иқтисодиѐти байналхалқии Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Русия
 Саидмуродов Шарифхон Маҳмадхонович номзади илмҳои иқтисодӣ, Сардори раѐсати илм ва инноватсияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Ризояти муқарризон  Ризоияти муқарризи расмии I
 Ризоияти муқарризи расмии II
Тақризи муассисаи тақриздиҳанда  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Маълумотномаи муассисаи тақриздиҳанда  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 Ризоияти муассисаи такриздиҳанда
Тақризҳои иловагӣ  Тақриз ба автореферат I
 Тақриз ба автореферат II
 Тақриз ба автореферат 3
 Тақриз ба автореферат 4
 Тақриз ба автореферат 5
Ҳуҷҷатҳои иловагӣ   Антиплагиат
 
Суроғаи муассиса  734067, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14
Телефон муассиса  (+992) 231-08-43
Email  tgfeu@tgfeu.tj
Сана ва вақти ҳимояи диссертатсия  04.12.2020 cоати 13-00.
Синфхона  дар толори Шӯрои диссертатсионӣ

 

 


Back to the list