Бо тоҷикӣ 
 На русском 
 In English 
Почта Факултетҳо Кафедраҳо Суратҷода Шӯрои диссертатсионӣ Аккредитатсия Муқовимат бо коррупсия Об барои рушди устувор Ҷадвали дарсӣ Лоиҳаи "Рушди таҳсилоти олӣ"

Табиатшиносӣ

Улугов Одилджон Пардаалиевич

Улуғов Одилҷон Пардаалиевич

н.и.к., дотсент


Кабинет: 212

E-mail: o.ulugov@tgfeu.tj

Маълумот: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Фанҳои таълимӣ: Экология, Консепсияи табиатшиносии муосир, Географияи Тоҷикистон бо асосҳои демографии он, Иқтисодиёти истифодабарии табиат

Соҳаи рағбатҳои илмӣ: Методҳои самараноки таълими фанҳои табиатшиносӣ

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: Роҳҳо ва усулҳои баланд бардоштани маҳсулнокии соҳаи занбӯриасалпарварӣ дар шароити Чумҳурии Тоҷикистон

Нашрияҳои асосӣ: Нақши об дар руди энергетикаи ҶТ./Маҷмӯаи маводҳои конфронси илмӣ-назариявии ҳайати профессорону устодон ва донишҷӯёни ДМИТ, аз 24-25 апрели соли 2015; Рушди соҳаи занбӯриасалпарварӣ ва сиёсати имрӯзаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешрафту тараққиёти ин соҳа. Маҷмӯаи маводҳои конфронси илмӣ-назариявии ҳайати профессорону устодон ва донишҷӯёни ДМИТ, аз 24-25 апрели соли 2015; Аҳамияти экологӣ-иқтисодии соҳаи занбӯрпарварӣ дар шароити ҶТ, январи соли 2015; Получение ранних маток в условиях Республики Таджикистан./О.П. Улугов, А. Шарипов// Вестник педагогического университета.- Душанбе.- 2012, № 2.- С. 280-284; Ройливость пчелиных семей и технология ухода за пчелами в условиях Республики Таджикистан; Состояние глоточных желез и динамика содержания азота, жира, гликогена после подкормка ГТЛ и Кровь с сравнение сахарного сиропа в весенний период развития пчелиных семей / О. П. Улугов, Ф. Х. Бурчинов, А. Шарипов //; Зимостойкость пчелиных семей при использовании стимулирующие подкормки в агроклиматических условиях Республики Таджикистан; Хлопковое поле-источник гарантийного получения продуктов пчеловодства; Селекция пчел в условиях Таджикистана; Вклад молодых ученых в развитие сельскохозяйственной науки – Материалы научной конференции – Душанбе – 2010, - С. 300-307. Селекционная работа в пчеловодстве; Актуальные проблемы развития сельскохозяйственной науки – Международной научной конференции – Душанбе- 2011, С. 563-569; Хусусиятҳои занбӯри асал ҳамчун объекти селексионӣ; Актуальные проблемы развития сельскохозяйственной науки – Международной научной конференции – Душанбе- 2011, С. 587-592; Технологияи тайёр намудани оилаҳои занбӯрони асал ба фасли зимистон; Илми чорводорӣ дар давраи 80-соли таъсисёбӣ- Душанбе – 2012, С. 206-214; Гузаронидани корҳои селексионӣ бо занбӯрони дар Тоҷикистон афзоишёбанда; Илми чорводорӣ дар давраи 80-соли таъсисёбӣ- Душанбе – 2012, С. 214-220; Медоносная пчела как экологический и экономический объект / Улугов О. П., Шарипов А // Материалы научно–теоретическая конференция, Финансово - экономический институт Таджикистана. Душанбе – 2013; Эколого – экономическое значение медоносных пчел в условиях Республики Таджикистан / Улугов О. П., Шарипов А // Вестник Финансово – экономический институт Таджикистана.- Душанбе.- 2013.

ТАЪРИХИ КАФЕДРАИ «ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ»

Кафедраи «Фанҳои табиатшиносӣ» яке аз кафедраҳои асосии ДМИТ ба ҳисоб рафта ҳамчун кафедраи умумидонишкадавӣ фаъолият менамояд. Ин кафедра дар заминаи кафедраи математика ва фанҳои табиатшиносӣ бо фармони ректори ДМИТ таҳти №113/И аз 08 июли соли 2014 ҳамчун кафедраи мустақил таъсис ёфт. Кафедраи мазкур дар донишкада тибқи Низомномаи Вазорати маориф ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон фаъолият намуда корҳои таълимӣ, таълимӣ – методӣ, илмӣ - тадқиқотӣ ва тарбиявиро хуб ба роҳ монда фаъолият менамояд. Дар кафедраи фанҳои табиатшиносӣ аз фанҳои географияи Тоҷикистон бо асосҳои демографии он, экология, консепсияҳои табиатшиносии муосир, физика, иқтисодиёти истифодабарандагони табиат ба донишҷӯён таълим дода мешавад.

Дар кафедра дар маҷмӯъ 14 нафар устодон, аз он ҷумла 10-нафар штатӣ (4 нафар ҳамкори берунӣ) фаъолият менамоянд, ки аз онҳо 1 нафар профессор, 5 нафар номзадони илм, 3 нафар муаллимони калон ва 5 нафар ассистентон фаъолият менамоянд.

Дар кафедра корҳои илмӣ-тадқиқотӣ хуб ба роҳ монда шуда 14 нафар устодон ба корҳои илмӣ машғул мебошанд. Самти кори кафедра «Омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ бо назардошти мақсадҳои стратегӣ дар самти тараққиёти иқтисодиети мамлакат» мебошад, ки мутобиқи нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ҳамаи устодон тибқи равия ва мавзӯи худ таҳқиқот мебаранд.